Fotogalerie DF: smrk brewerův 1 | Garten.cz

cz
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
Smrk Brewerův (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - habitus (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - habitus (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - jehlice (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - kmen (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - kmen (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - semena (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - semena (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
cz
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)
Smrk Brewerův - větévka s jehlicemi (Picea breweriana)