Pozvánka: Dny zahradní a krajinářské tvorby

Poslal(a) 21.11. 2004 16:13:01 (16179 čtenářů)

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení si Vás dovoluje pozvat na DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY se seminářem na téma MANAGEMENT SÍDELNÍ ZELENĚ, které se budou pořádat 1. - 3. prosince 2004 v lázeňském domě ELEKTRA a v hotelích FONTÁNA I. a FONTÁNA II. v Luhačovicích. Seminář je určen zejména pro zájemce z řad pracovníků státní správy, samosprávy, pracovníků památkové péče, osoby profesně spjaté se zahradní a krajinářskou tvorbou, tedy zahradní architekty, pracovníky firem zaměřených na zakládání a údržbu zeleně, pracovníky výzkumných ústavů a pro pedagogy a studenty odborných škol.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

středa 1. prosince ------------------- Hotel FONTÁNA 11.00 13.00 prezence účastníků 13.00 13.15 zahájení semináře 13.15 18.00 paralelní bloky, odborné přednášky, BLOK I. PŘÍRODĚ BLÍZKÉ VEGETAČNÍ PRVKY garant bloku Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. Přírodě blízké vegetační prvky možnosti a hranice jejich použití v zahradní a krajinné tvorbě Ing. Tatiana Kuťková Letničky z přímých výsevů inspirace a potěšení Ing. Bohumil Bradna, Ing. Zdeňka Nikodémová Biologicko-pěstitelské vlastnosti sortimentu Planta Naturalis RNDr. Ivana Jongepierová, Ing. Hana Poková Regionální směsi pro obnovu lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. Krajové odrůdy ovocných druhů paměť a bohatství krajiny Ing. Jiří Martínek Historie používání přírodě blízkých vegetačních prvků Ing. Radek Pavlačka Specifika projektování přírodě blízkých vegetačních prvků v krajině Blok II. CERTIFIKAČNÍ PROGRAMY V ARBORISTICE garant bloku David Hora, DiS. Ing. František Smýkal Vzdělávání v arboristice Ing. Marek Žďárský Certifikace evropského stromolezce v Evropském arboristickém koncilu (EAC) David Hora, DiS. Certifikace arboristů v Mezinárodní arboristické společnosti (ISA) Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Požadavky praxe (investora) na kvalifikaci certifikovaného arboristy 18.00 19.00 večeře 19.00 21.00 klubový večer 21.00 01.00 společenský večer v hotelu Fontána BLOK I. proběhne v přednáškovém sále hotelu FONTÁNA I. BLOK II. proběhne v přednáškovém sále hotelu FONTÁNA II. Prezence účastníků bude ve středu umístěna u vstupu do přednáškového sálu v hotelu Fontána I. čtvrtek 2. prosince -------------------- městský kulturní dům ELEKTRA 7.00 8.00 snídaně 9.00 10.00 prezence účastníků 10.00 18.00 hlavní blok přednášek, PREZENTACE FIREM MANAGEMENT SÍDELNÍ ZELENĚ (vyzvaní přednášející, připravovaná témata) garant bloku Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. , předseda SR SZKT Úvodní slovo Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. Management sídelní zeleně Dr. Ing. Alena Salašová Univerzitní výuka v oboru zahradní a krajinářská architektura v ČR Doc. Ing. Petr Kučera, PhD. Současná úloha zahradní architektury v koncepci trvale udržitelného rozvoje sídel Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. Oborový výzkum ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví hlavní témata, směry, trendy Ing. Martina Pásková, PhD. Podpůrné programy MŽP pro rozvoj sídelní zeleně Ing. Václav Weinfurter Městský podnik jako garant kvality sídelní zeleně Ing. Gražyna Novotná Plány péče (Management Plans) pro historické parky, zahrady a hřbitovy jako součásti sídelní zeleně ve Velké Británii Ing. Jitka Trevisan - Smýkalová Městské průmyslové zóny včerejška atraktivní sídelní zeleň zítřka; zamyšlení nad zkušenostmi ze Švýcarska Doc. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Podnikový management a řízení lidských zd ojů Další připravovaná témata: Profil SZUZ, hlavní aktivity atd. Podpůrné oborové programy na MMR Management památek zahradního umění Management chráněných území- příklad a zkušenosti z Německa Koncepce péče o stromy v městském prostředí 12.00 13.00 oběd 18.00 19.00 večeře, přesun do hotelu Fontána 20.00 02.00 klubový večer a společenský večer pátek 3. prosince 8.00 9.00 snídaně 9.00 12.00 pokrač. přednášek, prezentace vybraných realizací 12.00 13.30 ukončení semináře, oběd
SZKT, Ing. Eva Voženílková
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
tel./fax: +420 257 324 124 nebo 257 323 953

Články: dny zahradní

21.05. 2008
16.82 kB čtenářů
Trvalkové dny
11.11. 2005
17.32 kB čtenářů
Seminář v Luhačovicích
30.09. 2003
19.12 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích
08.03. 2002
12.57 kB čtenářů
Kurz
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
2.80 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
9.82 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
18.41 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
6.36 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.54 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)