Rostliny: Pisum sativum - hrách setý

Poslal(a) 11.05. 2017 08:45:58 (4169 čtenářů)

Čeleď: bobovité (Fabaceae) Popis: Je to jednoletá bylina, zcela lysá a sivě nebo žlutavě zelená. Lodyhu má jen na spodu chudě rozvětvenou, chabou, poléhavou nebo šplhavou, hranatou a 50 až 200cm dlouhou. Listy jsou sudozpeřené, s vřetenem přecházejícím na konci v úponku rozdělenou ve 3 až 5 větví, s 1 až 3 páry vejčitých, dolů klínovitě zúžených, 2 až 6 cm dlouhých a 1,5 až 3,5 cm širokých, zaobalených a celokrajných lístků.. Palisty jsou většinou větší než listy, široce polosrdčité, na spodním okraji oddáleně zoubkaté nebo celokrajné.

Pisum sativum - hrách setý

Květenství, které vyrůstá v paždí listů, je jen 1 – 2květé, většinou kratší než palisty. Květy mají 5 až 10 mm dlouhou stopku a jsou 20 až 25 mm dlouhé, vonné, složené z pěticípého zvonkovitého kalicha s nestejnými zuby a z motýlovité koruny, jež je bílá, řidčeji narůžovělá a skládá se z pavézy, křídel a člunku. Pestík se mění v 5 až 10 cm dlouhý a 12 až 20 mm tlustý lusk, zprvu dosti plochý, v dospělosti skoro oble válcovitý, na obou koncích krátce přišpičatělý a obsahující 4 až 10 semen. Ta jsou kulovitá nebo trochu hranatá, bledě zelená až bledě žlutozelená. Kvete v květnu a červnu.

Výskyt: Hrách je starou kulturní rostlinou; pochází z východu a u nás se odedávna pěstuje v četných formách. Daří se mu v mírném pásu i v tropech a je možno ho pěstovat i daleko na severu či v horských oblastech.

Obsahové látky: Nejvýznamnější je škrob a jiné cukry, dusíkaté látky a bílkoviny.

Využití: Semena představují výživnou luštěninu a někdy se pěstuje jako píce pro dobytek. Hrách je plodina dosti výnosná; poskytuje 20 až 90krát větší sklizeň, než byla setba. Z 1 ha se sklidí podle okolností 1300 až 4000, někdy dokonce až 6000 kg semen.

Zajímavosti: V Evropě se pěstoval hrách již v mladší době kamenné, jak bylo dokázáno četnými prehistorickými nálezy. V Asii se pěstoval již dříve. Ve východní Indii nalézáme pro označení hrachu mnoho jmen a v sanskrtu má taktéž své jméno (harenso). Staří Vikingové ve Skandinávii znali hrách a pekli z něho chléb.
Text: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz
Foto: Ing. Miloš Krump

Články: pisum sativum

12.11. 2016
10.60 kB čtenářů
Hrách - jeho typy, pěstování (1)
08.04. 2017
14.94 kB čtenářů
Zelenina a snášenlivost stínu
07.03. 2018
4.11 kB čtenářů
Pisum sativum convar. medullare - hrách setý dřeňový
Diskusní fórum / Užitkové rostliny
24.10. 2018
1.36 kB čtenářů
Sklizeň topinamburů
23.10. 2018
1.10 kB čtenářů
Podzimní kedlubny
23.10. 2018
1.09 kB čtenářů
Ochrana salátu
23.10. 2018
1.03 kB čtenářů
Pozdní tykve
23.10. 2018
1.60 kB čtenářů
Jahodník zalévání
27.09. 2018
1.67 kB čtenářů
Nezralá rajčata
27.09. 2018
1.43 kB čtenářů
Kukuřice - pěstování
27.09. 2018
1.43 kB čtenářů
Ozimé odrůdy cibule
27.09. 2018
1.22 kB čtenářů
Tykve - pěstování
12.09. 2018
1.56 kB čtenářů
Podzimní výsevy
12.09. 2018
2.49 kB čtenářů
Cibule sazečka - výsadba