Pohledová ochrana z kamene: gabiony Gabiony - pohledová ochrana z kamene
Původně sloužily gabiony pro zpevnění svahů okolo silnic. Ale tyto koše z ocelových mříží vyplněné kameny se už dávno s úspěchem používají v zahradách …
Ozdobné mříže (VLADEKO) Mříže v zahradě
I když se to na první pohled může zdát jinak, v praxi platí, že není mříž jako mříž. Využití treláží v zahradě je široké a proto lze jen těžko o mřížích mluvit jako o něčem, nad čím není třeba přemýšlet. Správný výběr není radno podceňovat …
Vladeko spol. s r.o. | 20.01. 2008
Ohražování zahrad (PROVOBIS) Ohražování zahrad
Ohrady zahrad mohou býti co nejrozmanitější, vůdčím činitelem je tu sloh budovy nebo zahrady a rozpočet. Jako vedlejší činitelé vystupují při vybudování ohražení místní požadavky, je-li totiž určeno ohražení ke skutečné ochraně nebo jen k maskování …
PRO VOBIS, s.r.o. | 24.03. 2010
Plot (VLADEKO) Oplocení - abeceda dobře vypadajícího plotu
S výjimkou zdí nebo palisád se ploty předzahrad i zahrad rodinných domků, pozemků kolem chat a chalup nebo jen samotných pozemků a zahrad skládají ze sloupků a z vlastního plotu, přesněji plotové výplně. V ulicích je obvykle nutné usadit plot na podezdívku neboli …
Vydavatelství ERA | 27.10. 2007
Pletivo Fluidex (DIRICKX) Oplocení - drátěné ploty
Drátěné ploty z role pletiva jednoduše připevněného pomocným vázacím drátkem na napínací dráty, napjaté nahoře a dole mezi rohovými sloupky dřevěnými, betonovými nebo trubkovými, jsou pro svoji průhlednost, láci a snadnou montáž svépomocí nejčastěji používány …
Vydavatelství ERA | 09.11. 2007
Plotové sloupky (VLADEKO) Oplocení - stavebnice plotových prvků
Zahradní programy většiny firem a hypermarketů nabízejí ke stavbě laťových plotů všechny potřebné prvky v několika vesměs shodných typorozměrech: jak sloupky, tak rygle a latě, úchyty, kotvy, šroubení i nátěrové hmoty …
Vydavatelství ERA | 03.11. 2007
Mříže do pergol a zástěn (VLADEKO) Oplocení - špalíry, ozdobné mříže a zástěny
Pravoúhlé či kosoúhlé laťové mříže v dřevěním rámu zastávají na zahradách několik funkcí. Se silnějším rámem v rozměru plotových výplní poslouží jako ozdobný plot. Se slabším rámem a s výškou až do 250 cm se používají i uvnitř zahrady jako špalíry …
Vydavatelství ERA | 11.11. 2007
Plot (VLADEKO) Oplocení - výška plotu musí odpovídat účelu
Zatímco délku plotu jednoznačně určuje obvod parcely, výšku musíme podřídit jeho účelu, a brát přitom ohled na výšku a tvar již vybudovaných plotů našich sousedů …
Vydavatelství ERA | 30.10. 2007
Osazení suché zídky (PIXABAY) Osazení suché zídky
Druhy, které se běžně používají do skalek a na výsadbu sutí, se používají také na výsadbu suchých zídek. Suché květinové zídky mají výhodu v jednoduché stavbě bez použití malty nebo betonu …
Panelové dřevěné ploty: Dýhové ploty zajišťují dostatečné soukromí (KNIŽNÍKLUB) Panelové dřevěné ploty
Panelové dřevěné ploty jsou poměrně jednoduchým typem plotů. Jsou tvořeny rámy s výplní z latí, které díky postrannímu drážkování zapadají do sebe, případně se částečně překrývají. Tyto svisle postavené latě (nebo prkénka) jsou zpevněny – podle …
Euromedia Group k.s. | 18.11. 2016
Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB) Plastový plotový základ
Konstrukčně je lehký plotový základ řešen velice účelně. Jeho použití je jednoduché a praktické díky tomu, že podzemní část základu je tvořena fixačním žebrem, které stabilizuje jeho polohu v terénu. Vzájemnému vychýlení jednotlivých dílů brání čelní …
Plotovky - plastové plotové profily (TRANSFORM-LB) Plotovky - plastové plotové profily
Plastové plotovky jsou vyráběny v tradičních tvarech jako masivní profily s přitažlivým vzhledem. Probarvení přímo ve hmotě, má stejně jako základní materiál TRAPLAST, mimořádnou odolnost proti povětrnosti a proto se i po létech vzhled profilů zásadně nemění …
Ploty: cihelné oplocení s kovovou brankou (DŮM A ZAHRADA) Ploty - okrasa nebo opevnění
Když se zamyslíme nad účelem, za nímž bývá budován plot kolem pozemku s rodinným domem, můžeme dojít až ke zjištění, že žádný rozumný smysl nemá! Tento závěr ostatně podporuje i skutečnost, že existují země, kde dostává oplocení skutečně pouze symbolickou …
HomeDeco SMP a.s. | 24.11. 2008
Ploty - opěrné systémy montované: okrasné tvárnice Sára (PRESBETON) Ploty - opěrné systémy montované
Pro vytváření opěrných zídek a stěn technologií montáže (skládání) se používají následující typy betonových nebo keramických prostorových prvků …
Ploty - plot z drátěných pletiv: 4-hranné extrudované /bužírkové/ pletivo Extruder (DIRICKX) Ploty - plot z drátěných pletiv
Nosný systém je tvořen ze sloupků (dřevěná kulatina ∅ 100 mm, nebo hranol 100/100 mm, ocelová trubka ∅ 40 mm, ocelové T profily 40/40/5 mm, nebo železobetonové). Výplní je pletivo napínané na dráty. Výška plotu 800–1 800 mm podle druhu pletiva, vzdálenost …
Ploty - plot z plastů (TRANSFORM-LB) Ploty - plot z plastů
Pro konstrukci plotů je plast využíván jednak pro výrobu prvků plotových stěn v tradičních tvarech jako u stěn z masivních dřevěných profilů nebo jako povrchová ochranná vrstva kovových plotových pletiv proti povětrnostním vlivům …
Ploty: rákosové rohože Ploty - pohledové clony z přírodních rohoží (1)
Tato cenově výhodná možnost dočasného protipohledového opatření se naskýtá především tam, kde se nyní vyskytují ploty z drátěného pletiva, ocelové mříže nebo napínací dráty. Rohože se připevňují na spodní konstrukci pouze pozinkovaným nebo umělou hmotou …
Ploty: vrbová rohož (DOMKY HEROLD) Ploty - pohledové clony z přírodních rohoží (2)
Bambusové rohože Tento materiál nabízí mnohostranné použití, podobně jako rohože z rákosu. Lehké rohože se skládají z loupaných, relativně tenkých, popřípadě i silnějších, ale štípaných bambusových tyčí s hmotností kolem 1kg/m2. Jejich použití je srovnatelné …
Ploty - sloupky, pilířky: dřevěný sloupek (VLADEKO) Ploty - sloupky, pilířky
Na výběru sloupků, jako hlavních nosných prvků záleží, jak bude konstrukce ve výsledku působit. Nejběžnější jsou sloupky dřevěné z kulatiny ( 70–200 mm podle typu plotu), půlkulatiny nebo hranolové. Sloupky se zarážejí do země nebo upevňují k betonovému …