Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
! Kriticky ohrožené rostliny
§1 (§K) druh kriticky ohrožený (V-Z) Veratrum nigrum - kýchavice černá Verbascum speciosum - divizna ozdobná Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Veronica scardica - rozrazil slanistný Vicia oreophila - vikev horomilná Vignea dioica …
Miloš Vymazal | 08.06. 2019 21:41
! Ohrožené rostliny
§3 (§O) druh ohrožený (V-Z) Veratrum album - kýchavice bílá Verbascum phoeniceum - divizna brunátná Vignea davalliana - tuřice (ostřice) Davallova Vignea pulicaris - tuřice (ostřice) blešní …
Miloš Vymazal | 08.06. 2019 21:51
! Silně ohrožené rostliny
§2 (§S) druh silně ohrožený (V-Z) Viola ambigua - violka obojaká Viola lutea - violka žlutá Viola pumila - violka nízká Viola stagnina - violka slatinná Woodsia ilvensis - kapradina skalní …
Miloš Vymazal | 08.06. 2019 21:34