nasekrasnazahrada: Sekání trávníku
květnu trávy silně rostou, a trávník proto vyžaduje časté sekání. Vždy ale odstřihněte nanejvýš třetinu délky stébel, abyste nenarušili růstovou zónu trav.

Rada z rubriky Co je důležité v květnu

Trávník

Trávník


Text z časopisu Naše Krásná zahrada
Ukázky starších článků najdete na nasekrasnazahrada