Parky města Brna - Park Špilberk

Poslal(a) 29.06. 2007 09:00:24 (25370 čtenářů)

Městský park Špilberk o rozloze 17 ha je nejvýznamnějším brněnským parkem založeným městskou správou a jako jedinečná památka zahradního umění je spolu s hradem Špilberk prohlášen Národní kulturní památkou.

Ve středověku byly horní svahy kopce Špilberk z obranných důvodů holé, dolní svahy byly osázeny vinicemi a ovocnými sady. Krajinářský park v romantickém slohu byl založen z podnětu brněnského starosty Christiana d'Elverta v letech 1861 až 1862. Zakládání parku řídil dle vlastního projektu umělecký zahradník Antonín Šebánek pod dohledem Karla Offermanna, ředitele zemských zahrad Františkova a Lužánek. Základem kompozice parku byly promenádní cesty s alejemi a vyhlídkovými místy a krajinářské výsadby dřevin a bylin. Dřeviny k výsadbě byly získávány převážně darem z okolních panství, od významných osobností a brněnských občanů. Od 80. let 19. století do 20. let 20. století byl park doplňován vyhlídkovými altány a pomníky a bylo zde zřízeno městské zahradnictví pro péči o brněnskou veřejnou zeleň.

V současné době probíhá celková obnova parku dle projektu Ing. Evy Damcové.

Významné objekty v parku:
Hrad Špilberk byl založen ve 13. století Přemyslem Otakarem II. Po obléhání švédskými vojsky v 17. století byl vybudován nový hradební systém a Špilberk se pro svůj strategický význam stal zemskou pevností. Po napoleonských válkách byla pevnost zrušena a objekt se stal velkou věznicí. Od poloviny 19. století sloužil hrad jako vojenská kasárna. Od roku 1960 užívá prostory hradu Muzeum města Brna.

Altán, jižní vyhlídkový pavilon, dle návrhu A. Prastorfera daroval městu v roce 1885 Ch. d'Elvert.

Gloriet, severní vyhlídkový pavilon s orientačním stolem, z roku 1884 dle návrhu A. Prastorfera.

Pomník Christiana d'Elverta, bývalého brněnského starosty a zakladatele parku, dle návrhu A. Prastorfera z roku 1884. Z klasicistního památníku byla časem odstraněna busta a nápis, který se vztahoval k zakladateli parku.

Pomník italských karbonářů, vězněných v letech 1823 až 1845 ve špilberské věznici, od M. Stanich-Sardiho z roku 1925. Pomník Pavla Křížkovského, významné osobnosti brněnské hudební kultury 19. stol., od F. Fabiánka z roku 1925.

Pomník Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům, od J. Tomoly z roku 1902.

Socha sv. Jana Nepomuckého, barokní socha světce z konce 18. stol.

Nástup do parku

Podzimní scenérie

Veřejná zeleň města Brna
Údolní 5, 658 93 Brno
http://vzmb.brno.cz/

Články: parky města

16.07. 2007
19.90 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
26.06. 2007
34.19 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
29.06. 2007
34.36 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
27.94 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
18.07. 2007
22.06 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
23.07. 2007
20.84 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
12.07. 2007
22.07 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
22.06. 2007
23.51 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Koliště I
16.07. 2007
21.19 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
21.06. 2007
28.80 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
28.10 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
8.43 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
6.82 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.21 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB