Parky města Olomouce - Čechovy sady

Poslal(a) 23.07. 2007 10:22:08 (21492 čtenářů)

Čechovy sady, tento v pořadí druhý olomoucký městský parkový prostor, datuje svou historii do 30. let 19. století. Stromová alej, později pojmenovaná Jánské stromořadí (Johannes Alle), byla vysázena v sousedství cesty spojující bývalé litovelské předměstí s pevnostní Terezskou branou.

Parky města Olomouc - Čechovy sady

Podobně jako Rudolfova alej (dnešní Smetanovy sady) bylo i Jánské stromořadí v souvislosti s propuknutím prusko-rakouské války vykáceno. Přesto, že bylo hned po ní obnoveno, nejvýznamnější změny doznalo až po roce 1882, když je c. k. říšské ministerstvo války přenechalo městu. Autorem projektu, který změnil stromořadí na veřejný park v přírodně krajinářském slohu, byl opět Max Machánek, podle jehož návrhu byla vybudována také hlavní alej ve Smetanových sadech. Čechovy sady, které nesou svůj nynější název od roku 1918, jsou parkem, určeným především k odpočinku. Stromové patro je tvořeno převážně běžnými druhy dřevin, k nejvzácnějším exotům patří topol úzkolistý (Populus angustifolia) původem ze západní části Severní Ameriky, původem ze západní části Severní Ameriky. Součástí parku je Památník osvobození Olomouce sovětskou armádou odhalený v roce 1945, socha Boženy Němcové profesora V. Navrátila a pomník věnovaný významnému olomouckému grafikovi Karlu Wellnerovi od sochaře Karla Lenharta. K architektonickým zajímavostem parku patří i pevnostní tzv. Litovelská brána, která byla ke vchodu do sadů přenesena v roce 1896.
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
www.flora-ol.cz

Články: parky města

16.07. 2007
20.45 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
26.06. 2007
34.76 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
29.06. 2007
26.08 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Špilberk
29.06. 2007
35.30 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
28.43 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
18.07. 2007
22.56 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
12.07. 2007
22.74 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
22.06. 2007
23.93 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Koliště I
16.07. 2007
21.59 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
21.06. 2007
29.43 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
28.58 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
8.70 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
7.01 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.46 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB