Trávy a traviny

Poslal(a) 29.10. 2007 08:57:08 (47556 čtenářů)

Mezi trávy patří pouze zástupci čeledi lipnicovitých (Poaceae), zatímco termínem traviny se zpravidla označují ostatní jednoděložné rostliny „trávovitého“ vzhledu, např. sítiny, ostřice a další z čeledí šáchorovitých (Cyperaceae) a sítinovitých (Juncaceae). Se svými přibližně 13 000 druhy se tyto rostliny řadí mezi tři největší čeledi rostlin.

Přísně vzato se výrazem trávy mohou označovat výlučně lipnicovité rostliny. Protože si však jsou zástupci všech tří zmíněných čeledí blízké, jsou v zahradnické praxi, zvláště mimo území České republiky, všechny rostliny trávovitého vzhledu označovány souhrnně jako trávy. Čeština však již od začátku 19. století zná pro ostatní dvě skupiny rostlin krásný termín traviny.

Nejvýznamnější skupinou je čeleď lipnicovitých. Zahrnuje přibližně 9000 druhů, které jsou rozšířeny po celém světě a které často vytvářejí rozlehlé porosty (stepi, prérie, savany, pampy apod.) Vedle početných okrasných druhů patří do této čeledi řada užitkových rostlin. Všechny naše obilniny, luční a pícninářské trávy, dále kukuřice a cukrová třtina, rýže stejně jako v tropech se vyskytující bambusy patří do čeledi Poaceae.

Typickým znakem lipnicovitých je okrouhlé, často duté stéblo, členěné na kratší nebo delší úseky v tzv. kolínkách. Na bázi stébla nebo i na stéblu samém vyrůstají listy. Květy vyrůstají většinou v koncových široce latovitých nebo úzce klasovitých květenstvích. Šáchorovité rostliny nemají stonky členěné kolínky na úseky, jejich stonky jsou často trojhranné (ostřice!) a bývají vyplněny dření („duší“). Stonek sítinovitých rostlin je okrouhlý, vyplněný dření („duší“).

Květy trav
Trávy nemají žádné nápadné květy, avšak vždy mají mnoho malých, nenápadných kvítků. Protože jsou opylovány větrem, chybí jim nápadné, zářivě barevné koruny, lákající opylující hmyz. Početné drobné kvítky vyrůstají v kláscích, z nichž se dále skládají větší květenství. Podle stavby jsou tato květenství označována jako klasy, lichoklasy nebo laty. U mnoha trav zvyšují právě květenství jejich okrasnou hodnotu. Někdy jsou jejich pluchy zakončeny dlouhou, peřitou nebo jednoduchou osinou jako např. u kavylů (Stipa) nebo u ječmenu hřívnatého (Hordeum jubatum), což těmto travám dodává zvláštní šarm.

Přírodní stanoviště
Sledujeme-li výskyt trav v přírodě, záhy se přesvědčíme, že trávy rostou od mořského pobřeží až po vysoké hory; doma jsou dokonce ve všech světadílech. Jejich porosty bývají často význačnými krajinotvornými prvky, hlavními složkami vegetace, jako je tomu na jihoamerických pampách, severoamerických prériích, afrických savanách a asijských stepích. V přírodě jsou trávy zkrátka všudypřítomné. V tomto smyslu je také možné pro každou zahradu a pro každé stanoviště najít vhodnou trávu.

Trávy a traviny

Trávy a traviny

Ukázka textu z knihy: Trávy, traviny a kapradiny, Ulrike Leyhe
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto Hana Vymazalová

Články: trávy traviny

05.08. 2010
36.96 kB čtenářů
Traviny - trávy pro solitérní výsadbu
05.08. 2010
51.27 kB čtenářů
Traviny - trávy pro trvalkové záhony
28.10. 2007
111.71 kB čtenářů
Zelení průvodci – trávy, traviny a kapradiny
Diskusní fórum / Trávy a traviny
28.09. 2016
13.79 kB čtenářů
Okrasné trávy - pěstování
11.07. 2011
40.71 kB čtenářů
Okrasné trávy
17.05. 2011
29.66 kB čtenářů
Mrazuvzdorné trávy
26.05. 2014
44.35 kB čtenářů
Trávy neobrazily
05.07. 2014
42.77 kB čtenářů
Trávy a traviny - fotografie
02.05. 2010
13.08 kB čtenářů
Trávy a traviny - duben 2010
10.04. 2010
15.96 kB čtenářů
Trávy - jarní péče
28.02. 2010
26.40 kB čtenářů
Okrasné trávy - fotografie
10.10. 2009
10.44 kB čtenářů
Trávy na podzim
18.11. 2008
18.72 kB čtenářů
Trávy a traviny