Září v zahradě

Poslal(a) 07.09. 2008 18:57:07 (26744 čtenářů)

Zářijové dny sice ještě leckdy prodlužují léto, zahradník však již hledí k podzimu a pečlivě se na něj chystá. Na sklonku léta se těšíme z japonských sasanek, rudbekií či tritom, které jsou v plném květu a výtečně se hodí k řezu do váz. Péčí o detaily, jakými je odstraňování odkvetlých květů, zastřihování trvalek i dřevin, udržujeme zahradu svěží a zajímavou i v nadcházejících týdnech. Nezanedbáváme ani užitkovou zahradu: odstraňujeme posklizňové zbytky, lehce zryjeme záhony, přihnojujeme...

Září v zahradě

Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Září jezdí na strakaté kobyle.


KLÍČOVÉ PRÁCE
- přesazování stálezelených dřevin
- zelené hnojení pro osiřelé záhony
- pozornost vinné révě
- alternativní výsadba trávníku
- úprava obrub záhonů
- sklizeň zeleniny, výsev špenátu, výsadba česneku...

Čistíme lemy záhonů
Okraje záhonů bývají zakončeny lemem ze dřeva, kamenů, betonových i jiných obrubníků nebo je od trávníku dělí mělké brázdy. Nejčastější narušení linií způsobuje prorůstající tráva, neurovnaná mulčovací kůra i plevel. Pomocí zahradních nůžek, rýče a hrábí upravíme tvar záhonů a oddělíme jednotlivé povrchy. Při pohledu do zahrady vystoupí linie záhonů i trávníku a celkový dojem bude působit upraveně. Tento druh údržby provádíme podle potřeby alespoň dvakrát do roka.

Přesazujeme a rozsazujeme pokojovky
Převážnou většinu pokojových rostlin přesazujeme mimo dobu vegetačního klidu. I pokojovky totiž vyznávají období klidu a bujného růstu. Přesazujeme je od jara do podzimu, tedy v období dlouhého dne, kdy je dostatek světla. Kvetoucí rostliny nepřesazujeme, počkáme až odkvetou. Pro přesazení volíme vždy květináč jen o málo větší. Nikdy rostliny "neutopíme" v příliš velké nádobě. Zajistíme výživný substrát, dostatečnou drenáž, zálivku a vzdušnou vlhkost rosením.

Kde trávník neroste
Máme-li na zahradě místa s trvalým stínem, kde tráva neroste, nahradíme ji nyní nebo na jaře některými dvouděložnými rostlinami. K tomu účelu je vhodný barvínek (Vinca), břečťan (Hedera), kopitník (Asarum europaeum), zběhovec (Ajuga reptans), hluchavka (Lamium galeobdelon), konvalinka (Convallaria majalis) aj. Vyprahlý jižní svah, kde tráva také špatně roste, osázíme kostřavou (Festuca glauca), rozchodníkem (Sedum acre), netřesky(Sempervivum), mateří douškou (Thymus serpyllum), lomikameny či rozrazily. Všechny rostliny potřebují dobrou výživu.

Vysazujeme kyselomilné trvalky
Pěnišníky, azalky, pieris, vřes, vřesovec, borůvky, bobkovišeň a kalina jsou výběrem z rostlin, které milují kyselou půdu s dostatkem vláhy a humusu. Těžší, jílovité a vápnité půdy nesnášejí, žloutnou na nich a mají znetvořené listy. Chceme-li je pěstovat v těžké půdě, musíme vytvořit pro ně příhodné prostředí. Znamená to vykopat jámu o průměru a hloubce kolem metru, dodat do ní rašelinu, slatinku, listovku a písek. Důležitá je správná volba umístění - ranní a polední slunce nemají rády, potřebují mírný klouzavý stín, který zajišťují některé dřeviny (modřín, borovice), ve stínu nekvetou.

Formujeme záhony s jarními cibulovinami
Září je nejvhodnějším obdobím pro výsadbu záhonů s cibulovinami, ale také hlíznatými rostlinami. Do zimy zakoření a na jaře dobře kvetou. Cibuloviny sázíme do hloubky třikrát větší než je průměr cibule. Nejmenší cibulky vsadíme do hloubky 5 cm pod povrch půdy a největší do hloubky 20 cm či hlouběji. Nejvhodnější jsou hlinitopísčité, dobře propustné lehké půdy. Cibuloviny přihnojíme vyzrálým kompostem, nikdy ne čerstvým chlévským hnojem. Výsadbu provádíme do větších nepravidelných skupin, jednotlivých cibulnatých druhů a barev. Do trávníku vysazujeme narcisy, krokusy, modřence, botanické tulipány...

Drobné cibuloviny ozdobí trávník
Během září vysadíme drobné cibuloviny - ladoňky, šafrány, narcisky a sněženky, které časně z jara ozdobí trávník. Díky výsadbě v září získáme časový náskok. Trávník ozdobí také květiny z čeledi prvosenkovitých např. petrklíče. Před výsadbou jakýchkoli rostlin, které mají zpestřit probouzející se jarní trávník zvážíme, s jakou formou trávníku počítáme. Výsadbu květin poškodíme postřikem herbicidy, kterými v průběhu sezóny likvidujeme dvouděložné plevele.

Nově vzniklé předzahrádky
Pokud chceme nalézt inspiraci, jak koncipovat stísněný prostor předzahrádky, stačí vyrazit do lokality řadových domků. Pro malý prostor platí ještě přísněji pravidlo souladu při výběru povrchu přístupových cest, zeleně i doplňků. Nevysazujeme příliš objemné rostliny, které v budoucnu zastíní dům. Rozhodně nevzhlednou dominantou jsou popelnice a sloupky s uzávěrem plynu či elektrického proudu. Opatrně také při výběru oplocení, volíme méně mohutné a ne příliš okázalé.

Přesazujeme stálezelené dřeviny
Konec léta a začátek podzimu je vhodnou dobou pro přesazování stálezelených stromů a keřů. Předem si připravíme správně velkou jámu a zasadíme do ní opěrný kůl. Pak vykopeme dřevinu, kterou chceme přesadit. Dbáme, abychom nepoškodili kořeny. Před výsadbou odstraníme uschlé a poškozené větve i kořeny, kořenový bal zahrneme vyzrálým kompostem a vydatně zalijeme. Dřevinu nikdy nevysazujeme hlouběji než rostla na předchozím stanovišti.

Chryzantémové květináče
Při ohlédnutí do historie zahradnictví objevíme různé pomůcky usnadňující pěstování okrasných rostlin. Jednou z nich jsou chryzantémové květináče z terakoty, speciálně upravené pro dobrý vývoj a růst sazenic. Květníky mají prořezávané boky. Sázely se do nich chryzantémy určené ke "Dni svatých". Zapouštěly se na záhony, kde bočními otvory prokořenily do půdy. Na podzim se chryzantémy vyzvedávaly, boční kořeny se předem ořezaly. Tímto způsobem pěstované rostliny nepocítily přechod tolik jako ty pěstované volně na záhoně, následně přesazované do květináče.

Spanilá ruj vlasatá
Cotinus coggygria "Royal Purple" je latinský název nejcennějšího kultivaru ruje, která by na sklonku léta a počátkem podzimu neměla uniknout naší pozornosti. Je krásnou solitérou. Po celou vegetaci nachově červené listy dávají vyniknout jinak nenápadným květům a posléze také vyvinutým chmýřitě vlasatým latám, obsahujícím drobné peckovičky. S příchodem podzimu se zbarvují listy oranžově červeně. Ruj snáší suché slunné stanoviště za předpokladu propustných vápenitých půd.

Čemeřice přesazujeme v září
Různobarevně kvetoucí čemeřice zdobí zahradu v zimním a časně jarním období. Přesazujeme je však v září, aby stihly zakořenit a mráz je nepoškodil. Navíc rostliny často nasazují na květ již na podzim a nevhodným přesazením bychom se ošidili o zimní ozdobu mnoha květů. Čemeřice vyžadují polostín až plný stín (v létě), dobře snášejí sucho. Při výsadbě jim zajistíme propustnou půdu.

Ekologické zelené hnojení
Do podzimního rytí záhonů je ještě daleko, osiřelé záhony proto osejeme hořčicí nebo směskou luštěnin a brukvovitých rostlin. Lepší než podporovat na záhonech růst plevele je osít je rostlinami, které vážou dusík. Do příchodu prvních přízemních mrazíků pokryje záhony zelený porost, který po podzimním zarytí do záhonu obohatí vyčerpanou půdu o nezbytné živiny a zlepší její strukturu. Současně rostliny nestihnou vykvést a vysemenit se, čímž nehrozí zaplevelení záhonů některými z jejich expanzivnějších druhů.

Bazén nevypouštíme
Žádný bazén, ať nadzemní nebo zapuštěný, se na zimu vypouštět nemusí. Před zazimováním zkontrolujeme pH vody, vyčistíme vodu od plovoucích nečistot, vysajeme nečistoty ze dna bazénu vysavačem, vyjmeme schůdky a očistíme je, propláchneme písek ve filtraci, upustíme vodu pod skimmer, který rovněž vyčistíme od nečistot a instalujeme záslepky do otvoru vratné trysky. Očistíme stěny bazénu nad i pod hladinou pomocí speciálního přípravku. Vypustíme veškerou vodu z hadic a trubek, z čerpadla a filtrační nádoby. Odpojíme filtraci od elektrické sítě. Odpojíme doplňky a solární panely, aplikujeme přípravek pro zazimování vody a zakryjeme bazén krycí plachtou.

Jak se psalo dříve - Pěstění Fuchsií
Velmi krásně se vyjímá Fuchsie co vysokokmen s dobře upravenou korunou; takových vysokokmenů se nejlépe docílí šlechtěním. Šlechtiti se může po celé léto; pakli bychom chtěli míti již v podzimku kvetoucí stromky, počínáme se šlechtěním v dubnu neb květnu. Za podložku se hodí některé čerstvě a silně rostoucí druhy; šlechtí se buď kopulováním neb zářezem. Zušlechtěné podložky umístí se buď do množárny uzavřené, neb dobře přiléhajícího pařeniště, úplně se zastíní a přes den několikráte jemně postříknou, aby rouby nevadly. Během dvou, tří týdnů jsou šlechtěnce úplně srostlé, později je postavíme na stinné místo a během 2 až 3 měsíců velmi krásně korunky vytvoří.
Výňatek z měsíčníku Česká flora z roku 1928

Září v zahradě

Září v zahradě

Září v zahradě

Září v zahradě

Ukázka části textu z článku Září v zahradě, Martina Smolková
Časopis Dům a zahrada
HomeDeco SMP a.s., Vlastina 23, 161 00 Praha 6
www.dumazahrada.cz

foto Hana Vymazalová

Články: září zahradě

09.02. 2011
42.38 kB čtenářů
Řez rostlin - vřes obecný
10.11. 2007
27.80 kB čtenářů
Rhodohypoxis - rodohypoxis
03.08. 2011
21.85 kB čtenářů
Léto na zahradě
15.01. 2008
26.69 kB čtenářů
Anethum graveolens - kopr vonný
05.06. 2018
3.82 kB čtenářů
Anemone - podzimní sasankovky
12.10. 2011
29.51 kB čtenářů
Kniphofia uvaria - mnohokvět hroznatý
12.09. 2016
5.01 kB čtenářů
Zahradníkovo září
30.09. 2003
38.13 kB čtenářů
Na zahradě mezi liánami (2)
15.07. 2009
21.67 kB čtenářů
Verbascum densiflorum - divizna velkokvětá
16.10. 2013
13.88 kB čtenářů
Přenosné rostliny - zazimování
03.04. 2012
21.30 kB čtenářů
Papaver - mák
Diskusní fórum / Zahradní kalendář
14.02. 2013
80.38 kB čtenářů
Zima na zahradě
08.11. 2012
126.88 kB čtenářů
Podzimní výzdoba
17.08. 2011
87.40 kB čtenářů
Léto na zahradě
11.04. 2010
20.74 kB čtenářů
Jaro na zahradě
03.12. 2009
12.36 kB čtenářů
Barborky