Jabloně - nové odrůdy jabloní

Poslal(a) 18.03. 2009 14:22:36 (129035 čtenářů)

Jabloně: jabloň 'Florina' (TIP ZC CS)

Poslední roky nás nutí k zamyšlení, zda máme v našich zahradách nadále pěstovat jabloně či nikoli, zvláště po zkušenosti z předloňského roku, který byl velmi rozmanitý a pro jádroviny vlivem počasí i náročný na ochranu proti houbovým chorobám.

Jak si určitě všichni vzpomínáte, předloňská zima byla dlouhá a na naše poměry celkem krutá. Sněhová pokrývka vydržela leckde až do dubna, kdy docházelo k poškození od hrabošů na spodních částech kmínků zvláště u mladých stromků. Jarní měsíce pak byly vlhké a deštivé, což způsobilo velmi silný výskyt primárních infekcí strupovitosti s vysokými nároky na chemickou ochranu. Nebylo lehké určit správné a účinné přípravky, stanovit vhodnou dobu aplikace a jejich vzájemnou kombinaci pro preventivní i cílenou ochranu. Toto období zvládli jen ti nejzkušenější ovocnáři a zahrádkáři. Aby nebylo problémů málo, přišly četné srážky a vlhké počasí v srpnu a s nimi velmi silný výskyt sekundárních infekcí strupovitosti. Bylo opět nutné použít vhodné a účinné chemické přípravky proti houbovým chorobám, aby se zabránilo znehodnocení i toho mála, co ještě zbylo, a to především u náchylnějších odrůd jabloní. Staří ovocnáři říkají, že tak nepříznivý rok nepamatují.

Přesto nebudeme, jak se říká, házet flintu do žita, ale snažit se pěstovat jabloně dál! V České republice je dnes mnoho tolerantních a rezistentních odrůd proti strupovitosti, které plně nahradí současné náchylnější odrůdy jak vzhledově, tak i po chuťové stránce. Dobře to dokazují mnohé odborné degustace v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zkušební stanici Lysice nebo Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích.

Mezi starší rezistentní odrůdy patří Angold, Florina, Karmína, Melodie, Prima a jiné. Tyto odrůdy se osvědčily a většina zahrádkářů je velmi dobře zná a má s nimi i dobré zkušenosti. Všechno jde ale kupředu a tyto odrůdy jsou dnes nahrazovány novějšími rezistentními, mezi něž můžeme zařadit odrůdy Rosana, Vanda, Topaz, Rubinola, Otava, Viktoria, Produkta, Lotos, Rajka, Sir Prize, Svatava. a další. V posledních letech byly zapsány ve státní odrůdové knize nové, zajímavé odrůdy jabloní, které prakticky nepotřebují žádnou chemickou ochranu nebo jen v minimální míře.

Jabloně: jabloň 'Melodie' (TIP ZC CS)

Jabloně: jabloň 'Prima' (TIP ZC CS)

Jabloně: jabloň 'Rosana' (TIP ZC CS)

Jabloně: jabloň 'Rubinola' (TIP ZC CS)

Ukázka z článku Pěstujme nové odrůdy jabloní
Jan Šrámek, ÚKZÚZ, zkušební stanice Lysice
Ing. Jiří Rampáček, Arboretum Šmelcovna Boskovice
Časopis TIP zahradních center CS
www.zahradnicentra.eu

Články: jabloně nové

10.11. 2011
65.87 kB čtenářů
Sloupovité jabloně - ovoce i do malé zahrádky
07.09. 2011
26.46 kB čtenářů
Malus - jabloň
09.03. 2008
49.69 kB čtenářů
Řez dřevin - opadavé stromy
29.02. 2012
18.25 kB čtenářů
Jaro - rychlené květy v nádobách
06.03. 2018
5.03 kB čtenářů
Předjaří: čas krásného těšení
13.02. 2008
31.79 kB čtenářů
Juglans - ořešák
10.10. 2008
55.13 kB čtenářů
Jabloně - nákup a výsadba stromků
27.02. 2018
4.52 kB čtenářů
Řez - koruny slušivých tvarů
15.10. 2018
6.31 kB čtenářů
Dokonalý tvar: dřeviny ve špalíru
02.12. 2008
9.04 kB čtenářů
Zahrada - užitečné termíny (1)
25.05. 2010
14.17 kB čtenářů
Slovníček: O-P
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
29.08. 2018
2.69 kB čtenářů
Jabloně - výběr podzimních odrůd
24.04. 2017
6.06 kB čtenářů
Jabloně - výběr letních odrůd
05.12. 2011
12.26 kB čtenářů
Letní jabloně
18.01. 2012
13.79 kB čtenářů
Jabloně - strupovitost
25.03. 2009
8.28 kB čtenářů
Jabloně - strupovitost