Rostliny: Crocus - krokus

Poslal(a) 20.03. 2009 11:27:31 (169502 čtenářů)

Krokus potřebuje dostatek slunce a teplé, propustné, dostatečně humusem zásobené půdy. Hloubky výsadby 5 cm. Krokusy mohou zůstat na stanovišti několik let, ale mohou se také za 6 - 8 týdnů po odkvětu po zaschnutí nadzemních částí rostlin a vyzrání rostlin ze země vyjmout. Po očistění se cibule umístí v suchém prostředí.

Crocus - krokus

Zásady pěstování:
Cibuloviny, jejichž zásobárnou živin, nutných k přežití zimy a vývinu těla je cibule. U cibulí lze oddělit jejich pacibulky, které musí pak v zemi zesílit a dorůst. Všechny druhy cibulnatých rostlin vyžadují stanoviště s hluboko prokypřenou půdou s dobrou drenáží. Hlavním obdobím výsadby je první polovina října. Později vysazené cibule špatně zakoření a mají menší květy.

Nemoci:
1. Fasciace - z jedné cibule vyrůstá více květních lodyh, které spolu po délce srůstají.Jen konce lodyh a květy jsou volné.Dědičně založená porucha. Ochrana: nenormální květiny odstraňovat
2. Slepota - při silném poškození lodyha zastaví růst, rostlina nekvete, na průřezu cibule uvnitř nevyvinutý nebo zhnědlý květní základ.. Při slabším poškození lodyha zakončena zaschlým papírově tenkým okvětím. Příčinou může být i nevyzrání cibule po sklizni, hlavně však působení nepříznivé teploty na cibuli po sklizni, při dopravě nebo během skladování.
3. Gumóza - na povrchu sklizených cibulí jsou patrné tmavé podlitiny. Po protržení povrchové vrstvy z nich prýští žlutavá nebo světle gumovitá na vzduchu zasychající hmota. Příčinou jsou fyziologické poruchy, způsobené nadměrnou vlhkostí půdy a mechanickým poškozením, hlavně hlavně však uvolňování etylalkoholu ze sousední fuzariózní sadby.
4. Nadměrný rozpad cibule - kolem nové cibule se tvoří velké množství těsně přilehlých, věncovitě uspořádaných malých cibulek. Jde o dědičnou poruchu, Ochrana: při výsadbě nenormální cibule odstranit.
5. Pestrokvětost - původce virus pestrokvětosti je breaking virus. Na květech ppruhy nebo drobné čárky rozdílného tónu než je základní barva korunního plátku, na listech žlutozelené pruhy probíhající podél žilek. Virus rychle rozšiřují v porostu mšice. Ochrana: včasné odstraňování infekčních rostlin z porostu. Postřiky mšic účinné jen zčásti.
6. Nekróza - původce virus mozaiky tabáku. Na listech, někdy i na stoncích nebo korunních plátcích podélné nekrotické skvrny nebo pruhy. Napadené rostliny předčasně zatahují. Útočné viry jsou přenosné a do rostliny se dostávají kořeny. Ochrana: ničit nekrotické rostliny a nevysazovat tulipány na místa, kde se choroba vyskytuje / špatně provzdušněné a přemokřené půdy /.
7. Korkovitost cibulí - původcem virus mozaiky okurky - napovrchu i uvnitř cibule se vytváření šedohnědé vpadlé skvrny. Příznaky se začínají projevovat až ve skládce. Druhotně jsou napadány cibule houbami a roztoči. Ochrana: před výsadbou odstranit nemocné cibule.
8. Žilková skvrnitost - původce virus kroužkovitosti tabáku - na počátku vegetace patrny na listech chlorotické skvrny probíhající podél hlavních žilek. Později se příznaky ztrácejí. Při rychlení může docházet k nekrózám. Rozvod příznaků podporuje těžká půda. Ochrana: odstraňovat nemocné rostliny.
9. Srpovnička - původce skladištní hniloby cibulí. Cibule měkne a vydává zvláštní jakoby banánovou vůni. Místa infekce jsou špinavě bílá, lemovaná tmavohnědou zónou, za vlhka narůžovělý plísňový povlak. Často druhotné napadení roztoči. Ochrana: moření cibulí Fundazolem 50 WP nebo 0,25% Benlate. Včasná sklizeň, rychlé sušení, vzdušné skladování cibulí.Odstraňování nemocných rostlin a nižší teploty při rychlení.
10. Plíseň - primární infekce stonků z půdy nebo nemocné cibule, sekundární z výtrusů na listech. Listy mají hnědavé, za vlhka rychle se šířící skvrny s prášivým povlakem výtrusů. Na květech jsou patrny drobné tečky.Na odumřelých pletivech se objevují drobná černá sklerocie. Deštěm a zálivkou jsou výtrusy splavovány do půdy , kde infikují cibule. Napadené cibule mají vpadlé hnědé oválné skvrny se zřetelně vyvýšeným okrajem. Ochrana: moření cibulí Fundazol 50 WP.

Hnojení:
Před výsadbou náročnějsích druhů se do země zapraví vyzrálý živný kompost v dávce 30kg na 10m2. Není- li k dispozici, použijeme některé vícesložkové nhojivo v dávce 0,8kg na 10m2. Na jaře při rašení přihnojujeme ledkem amonným v dávce 100g na 10m2.

Články: crocus krokus

28.08. 2007
36.31 kB čtenářů
Crocus chrysanthus - šafrán, krokus
16.03. 2004
41.53 kB čtenářů
Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' - krokus, šafrán zlatý
01.03. 2003
41.74 kB čtenářů
Crocus vernus (L.) WULF. -- krokus, šafrán
26.02. 2010
27.23 kB čtenářů
Crocus - krokus
Diskusní fórum / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
29.04. 2019
888 čtenářů
Tulipány v nádobách po odkvětu
01.04. 2019
13.74 kB čtenářů
Kana - pěstování
08.02. 2019
112.38 kB čtenářů
Lilie - pěstování
24.10. 2018
2.09 kB čtenářů
Výsadba lilií
23.10. 2018
30.91 kB čtenářů
Begónie - pěstování
03.09. 2018
2.79 kB čtenářů
Mečík - uskladnění
07.08. 2018
2.64 kB čtenářů
Cibuloviny vyjmutí z půdy
11.04. 2018
8.20 kB čtenářů
Mečík - pěstování
03.04. 2018
3.01 kB čtenářů
Odkvetlé cibuloviny
26.05. 2017
53.89 kB čtenářů
Brambořík - péče po odkvětu
24.04. 2017
155.13 kB čtenářů
Begonie - pěstování