Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní

Poslal(a) 05.11. 2009 15:32:53 (37718 čtenářů)

Biodiverzita je pojmem, který často používají jako zaříkávadlo lidé, kteří o sobě rádi prohlašují, že mají zelené myšlení, a domnívají se, že udržitelné životní prostředí je to, co všemi možnými i nemožnými prostředky prosazují.

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: trnovník akát [foto: 1]

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: křídlatka česká [foto: 2]

Biodiverzita je něco, co by se ve své nejvíce zjednodušené podobě dalo označovat jako druhová rozmanitost ekosystému. Někteří lidé se nás snaží přesvědčit, že čím větší je biodiverzita (rozuměj, čím více se na daném místě vyskytuje druhů), tím zdravější, lepší a stabilnější je ekosystém. Přinejmenším bych si dovolil tvrdit, že toto tvrzení rozhodně nemá univerzální platnost.

Biodiverzita nutně nemusí znamenat stabilitu
Jak by asi propagátoři biodiverzity vysvětlili podivuhodný ekosystém existující několik kilometrů pod zemským povrchem, který je tvořen jediným druhem podivuhodné bakterie Desulforudis audaxviator získávající energii redukcí sulfátů vznikajících při rozpadu uranu. Tento ekosystém tvořený jedním jediným druhem je přitom natolik stabilní, že by s největší pravděpodobností přežil dopad komety či celoplanetární jadernou válku. Nemusím snad ani uvádět další podobné extrémní příklady, aby bylo každému naprosto jasné, že pohled růžovými brýlemi biodiverzity, může vytvářet obraz podobný tomu, který je možno vidět v pokřivených zrcadlech petřínského bludiště. Markantním příkladem takového pokřiveného pohledu na svět ukazujícím jak hluboce se mýlí všichni ti, kteří se mechanicky pojímanou biodiverzitu snaží aplikovat v současné kulturní krajině, která je do takové míry a tak dlouhodobě ovlivňovaná člověkem, že nemá s přirozeným přírodním prostředím vůbec nic společného.

Zvyšují biodiverzitu i nepůvodní druhy?
Jak už bylo řečeno: stabilita ekosystému nemusí mít nic společného s biodiverzitou. Pokud bychom biodiverzitu chápali jen takto zjednodušeně (či mechanicky), znamenalo by to, že každý nový druh, který se v ekosystému vyskytne, je přínosem, který zvyšuje jeho kvalitu (rozuměj pestrost a stabilitu). Ale tak tomu v žádném případě není.

Člověk občas (pohříchu nutno přiznat, že v poslední době stále častěji) udělá něco, co se mu pak více či méně vymstí. Mezi takové „kousky“ patří i zavlékání nepůvodních druhů na místa, kam by se samy pravděpodobně nikdy nedostaly. Nebyli to jen králíci v Austrálii, ale jsou známy i další případy, kdy se stalo, že druh vytržený z ekosystému svých přirozených nepřátel se chová jako „utržený ze řetězu“ a člověk pak má plné ruce práce a také utratí spoustu peněz, aby svoji počáteční „chybku“ napravil.

Rostlinní vetřelci
Pokud vynecháme živočichy a svoji pozornost upřeme k rostlinám, tak je dobré vzpomenout si na historický vývoj nesoucí s sebou stále se rozšiřující škálu možností jak nepříznivě zasáhnout do jakž takž fungujícího ekosystému. V minulosti nebylo mnoho těch, co si mohli dovolit nechat přivézt stromy a keře z Ameriky nebo Číny, ale stačilo to například k tomu, že nám dnes akát nepřipadá jako něco v naší přírodě cizího. (Ale kdo ho někdy zkoušel v nějaké lokalitě vyhubit jiným způsobem než brutálně chemickým, ví jaký je to úporný „plevel“.) Málokdo také ví, že lípa, náš národní strom, se v přírodě stále méně vyskytuje ve své „čistokrevné“ původní podobě, ale mnohem častěji jako celá škála kříženců různých (i nepůvodních) druhů. Dnešní lípy jsou v podstatě takoví stromoví „voříšci“.

„Přínos“ pěstitelů v minulosti
Lidská touha mít na své zahradě něco neobvyklého, spolu s možností dovézt v relativně krátké době téměř cokoliv a odkudkoliv způsobuje, že následné problémy jsou častější a mnohdy i vážnější než dříve. Některé zahradní rostliny jsou, nejednou dokonce uměle vytvořené, a mnohdy jsou to i  značně životaschopní kříženci, kteří se v prostředí bez nepřátel doslova lavinovitě šíří. Příkladů, kdy se exotické a okrasné rostliny vymkly kontrole a vedou si v nové domovině víc než zdatně, je spousta a zmíním jen několik z těch, které nám to již náležitě předvedly. Těmi nejkřiklavějšími případy jsou například netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Stali se z nich kolonizátoři usurpující stále nová území, kde utlačují původní „obyvatelstvo“.

Proč jsou tak agresivní
Které další druhy se zařadí po jejich bok a dosáhnou stejné „proslulosti“ ? Bude to „motýlí keř“ – komule Davidova (Buddleia davidii), topinambury hlíznaté – (Helianthus tuberosus) nebo poléhavé šlahouny stálezelených mahonií cesmínolistých (Mahonia aquifolium), ...? Co vede k tomu, že rostlina začne v nepůvodním prostředí prospívat lépe, než ve své domovině. Důvodů může být více, nejčastěji jde o nedostatek přirozených „nepřátel“, například býložravého hmyzu. Domácímu hmyzu prostě nějakou dobu trvá, než se na příchozího vetřelce adaptují. Kvůli nedostatku nepřátel nebo genetickým změnám by tyto rostliny mohly v mnohých oblastech nabýt výhody nad původními druhy a zapříčinit tak velké ohrožení ekologické rovnováhy.

 
„Motýlí keř“
Komule Davidova (Buddleia davidii) byla do Evropy dovezena asi před sto lety z Číny. Od té doby je oblíbeným okrasným keřem, a tak se jejími modrými, bílými nebo fialovými květy můžeme kochat v mnoha zahradách. Tento ozdobný keř se ale brzy rozšířil nejenom v zahradách. V poválečném Německu byla komule schopna obsadit nejenom sutiny rozbombardovaných městských center, ale rozrůstala se i dále do volné přírody, a tak se brzy objevila na velkých plochách západního a jihozápadního Německa. Pouze východní část země zůstala ušetřena jejího masivního rozšíření, protože rostliny nesnáší tamní tuhé zimní mrazy. To je prozatím naší „výhodou“, která by ale, pokud jsou pravdivé teorie globálního oteplování, mohla v budoucnu vzít za své.

  Ačkoliv jsou drobné kvítky komule tvořící bohatá květenství velmi líbivé a poskytují mnoho chutné potravy motýlům, má tato krása i svou stinnou stránku. Rostlina může snadno tvořit veliká množství semen a pomocí nich postupně vytvářet velmi hustou křovitou formaci. Tím je dán její obrovský potenciál k vytěsnění mnoha původních rostlin z jejich přirozených stanovišť. Krom toho by se na určitých místech tyto husté keře mohly stát i bezpečnostním rizikem – například podél železničních a dálničních náspů, kde s oblibou tvoří bujné porosty. Švýcarsko, Španělsko a Francie se s komulí pokouší bojovat, ve Spojených státech její množení zatím sledují velmi kritickým pohledem a zatímco na Novém Zélandu způsobuje velké ekonomické problémy, protože vytlačuje původní vegetaci.

Zajímavé výsledky výzkumu
Aby se prohloubila znalost mechanismu zodpovědného za agresivní rozšiřování invazivních druhů, vědci porovnávali společenstva komule v Německu s populacemi v její domovině – Číně. Překvapivé bylo zjištění, že ačkoliv jsou klimatické podmínky v Číně pro komuli mnohem příznivější, tak větší keře produkující větší množství a navíc těžších semen rostou v Německu. Jednou z příčin tohoto stavu se zdá být neexistence vyvážené konkurence v podobě hmyzu. V Německu chybí něco, co by ji konzumovalo. Tak zatímco na rostlinách v čínské domovině je totiž až 15 procent listů sežráno hmyzem, zatímco v Německu to bylo mizivých cca půl procenta. „Zelený vetřelec“ komule se totiž ještě nedostala na „jídelní lístek“ středoevropského hmyzu. Protože ve Střední Evropě nemá komule žádný příbuzný druh, tak zřejmě potřebuje hmyz mnohem více času, aby se na ni adaptoval a začala mu „chutnat.“ Asijské druhy specializovaného býložravého hmyzu, které byly použity na Novém Zélandě k tlumení populací komule zatím nenašel nikdo v Evropě odvahu použít. Určitě by podpořily biodiverzitu zvýšením druhové pestrosti, ale není dost jisté, zda by se i ony nakonec nevymkly kontrole a nezpůsobily více škody než užitku.

Je pravdou, že u nás komule díky drsnějším vnitrozemským zimám často namrzá, a tak má alespoň jednoho přirozeného nepřítele oproti západní Evropě navíc - mráz. Kdoví jak dlouho bude tento nepřítel fungovat a jak brzo se posune hranice invazivního rozšíření komule i k nám do české kotliny.

 
Mahonie cesmínolistá
Jiná je situace u dalšího druhu, kterého si vědci blíže všímali. Mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) pochází ze západu Spojených států. V Oregonu je tento stálezelený keř s vystupujícími žlutými květy dokonce oficiální rostlinou federálního státu, a proto je také známá jako „oregonská réva“. V Evropě má mahónie blízkého příbuzného, se kterým dokonce vytváří mezirodového křížence, a tím je dřišťál obecný (Berberis vulgaris).

  Mahonie s dřišťálem dává vzniknout zajímavému mezirodovému kříženci mahoniodřišťálu Neubertovu (x Mahoberberis neubertii). Možná, že tato bližší příbuznost umožňující hybridizaci, napomohla tomu, že domácí hmyz, který měl spoustu let na to, aby se přizpůsobil dřišťálu obecnému, tak se teď poměrně snadno přeorientoval i na mahónii. Na druhou stranu si mahónie ještě nestačila vyvinout žádný obranný mechanismus proti tomuto býložravému hmyzu.

Mahonii se v Evropě daří dokonce tak dobře, že Švýcarská komise na ochranu divokých rostlin v rámci preventivních opatření požaduje po majitelích zahrad, aby mahónie vůbec nepěstovali: „Pokud ji již někdo má na své zahradě, tak se musí postarat o absolutní ochranu proti dalšímu rozšiřování, a to zejména odstraňováním veškerých plodenství a soustavnou likvidací všech mladých výhonů.“

Navzdory býložravcům je mahónie schopná pravidelně vykvétat tvořit spoustu semen a postupně ve volné přírodě kompletně pokrývat lesní půdu, čímž se stává závažným problémem. Její úspěch lze zřejmě najít ve šlechtění. Prostřednictvím selekce různých kultivarů a jejich umělé hybridizace docházelo postupně ke kumulaci genetických změn, které po další přirozené hybridizaci v novém prostředí dnes plodí mnohem životaschopnější jedince a ti způsobují stav, kdy mahónie roste v Evropě lépe, než jak to předvádí v původní formě ve své domovině, v Severní Americe.

Okrasné keře a nově šlechtěné rostliny tvoří většinu invazních druhů rostlin, které se postupně stávají větším či menším problémem, a jsou proto odborníky uváděny jako „biologičtí vetřelci“. Biologické invaze způsobené lidmi jsou jednou z příčin dramatického poklesu počtu živočišných a rostlinných druhů na mnoha biotopech na celém světě.

 
Rostlinní vetřelci v Evropě na vzestupu
Uvádí se, že počet nepůvodních rostlinných druhů se za poslední čtvrtstoletí více než ztrojnásobil.

Proto je velmi důležité, aby byly všechny informace o těchto nepůvodních druzích přesně zpracovány, a na jejich základě mohla být zpracována celoevropská strategie postupu a vytvořeny účinné nástroje k odhadu rizika při ochraně nejen rostlinné, ale i živočišné biodiverzity. Nové druhy rostlin, ale i živočichů přinášející do původních ekosystémů dlouhodobé změny, například zvýšenou konkurenci s původními druhy, jsou považovány za jedny z největších hrozeb pro biodiverzitu ve volné přírodě.

Nové rostlinné druhy mohou nejenom ohrozit přirozenou flóru, ale mohou se také zapojit do navyšování ekonomických nákladů, jako příklad je možné uvést ambrózii pelyňkolistou (Ambrosia artemisifolia), Ambrózie také pochází ze Severní Ameriky a již se rozšířila do velké části Evropy. Její pyl je navíc jedním z nejagresivnějších známých rostlinných alergenů. K nejrozšířenějším mezi takovými cizími rostlinnými druhy patří třeba turanka kanadská (Conyza canadensis), topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia), které pocházejí ze Severní Ameriky. Je pravdou, že třeba takový akát už po letech jeho rozšíření v naší přírodě ani nevnímáme jako nepůvodní. Akát dokonce sehrál i kladnou úlohu při „kolonizaci“ krajiny, například při zpevňování skalnatých strání vltavských břehů na schwarzenberském panství, kde byl hojně sázen. Nicméně, na rozdíl od akátu, který byl na mnoha místech záměrně vysazován, byla veliká většina „invazních“ rostlin – uvádí se, že více než tři čtvrtiny všech nových rostlinných druhů – do Evropy zavlečena neúmyslně.

Jak takové neúmyslné zavlečení vzniká?
Rostliny se někdy vymknou kontrole samy. Ale na samém počátku je vždy podcenění možného rizika ze strany člověka. Člověk si někdy nedovede představit, co rostliny dokážou v prostředí bez přirozených nepřátel. Bolševník byl obdivován pro svůj majestátní vzrůst a zvláštní vzhled obrovských okoličnatých květů. To byly důvody, proč byl vysazován v zahradách a obdivován. Poněkud se pozapomnělo na to, že po odkvětu se na okolících velikých jako kolo od vozu urodí veliké množství značně životaschopných semen, která dovedou odcestovat značně daleko a pokud padnou do úrodné půdy, dovedou se v prostředí bez přirozených nepřátel množit geometrickou řadou a vytvářet společenství bránící v růstu čemukoliv dalšímu. Když si k obrovskému počtu semen, která dovedou v půdě „přeléhat“ i několik let, připočteme alergenní účinky, které dovedou na kůži lidí vytvořit velké svědivé skvrny, zjistíme, že se nejedná o rostlinu, s kterou bychom se rádi v přírodě často setkávali. A přitom to začalo tak nevinně.

Věc veřejná
Zavlékání nepůvodních druhů do volné přírody je v našich krajích takřka institucionální záležitost. Že nevěříte? Tak tomu klidně věřte. Dám jednoduchou hádanku. Jaké stavby se nejčastěji staví ve volné krajině? Jaké stavby vyvolávají v očích „ochránců přírody“ děs a vcelku oprávněné požadavky po citlivém začlenění do krajiny spojené svýsadbou a ozeleněním, zejména v partiích s rozsáhlými terénními úpravami náspů a zářezů. Správně, nově budované silnice a dálnice. Všimli jste si, co bylo a mnohde dosud je vysazováno na dálničních odpočívadlech, ale i na místech terénních úprav v okolí dálnic? Schválně někdy soustředěnost za volantem trošku rozptylte něčím jiným, než sledováním přihlouplých billboardů a podívejte se, co okolo dálnic a silnic pro motorová vozidla nejčastěji roste. Objevíte ledacos od stříbrných smrků zdobících českou krajinu kdesi u Mladé Boleslavi až po hybridní Forzitia x intermedia či Laburnum x watereri, které dokáží na jaře svítivě žlutě rozsvítit stráně nejen okolo silnice pro motorová vozidla vedoucí z Prahy směrem k Příbrami. Zdá se, že někdo takto „vhodně“ začlenil důležité stavby dopravní infrastruktury do krajiny. Zda při tom přemýšlel i o tom, zda se z některé takové vhodné výsadby nemůže stát v budoucnu strašák a možná i dost nebezpečná záležitost, by asi bylo zbytečné se ptát.

Jsou zahrádkáři milovníci nebo škůdci přírody?
Objevil jsem ve volné přírodě rostliny požívající ochrany zákona na ochranu přírody a přesadil jsem si je na zahrádku. Vyrýpl jsem bleduli jarní (Leucojum vernum), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis) a kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum). Myslíte si, že bych zasloužil trest, aby mne pro příště přešly choutky něco podobného zopakovat? Nejsem si příliš jist, zda byste byli tak příkří ve svých soudech, kdybyste tušili, že tou „volnou přírodou“ byl prostor černé skládky za naší zahrádkářskou osadou a já je tím přemístěním zachránil před zasypáním dalším odpadem. Když ještě dodám, že krom těchto chráněných rostlin odtamtud mou rukou zmizela i mahonie cesmínolistá, srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis) a jeden z druhů mrazuvzdorných yuk (Yucca), možná už tak jednoznační v odsudku mé osoby nebudete. A já se ptám: „Nezasloužili by si spíše než já potrestání ti milovníci zahrádkaření vyhodivší životaschopné rostlinné „přebytky“ na smetiště, protože co je za plotem (a navíc na smetišti), je přece nemusí zajímat… hlavně když oni mají na svých zahrádkách pěkně uklizeno?“ Nezadělávají totiž třeba právě oni na nějaký budoucí problém svým lehkomyslným „obohacením“ biodiverzity české krajiny?“

Fotografie:
1. Na akát dnes už nepohlížíme jako na něco naší přírodě škodlivého. Navíc je v době květu včelami velmi vyhledávanou medonosnou plodinou.
2. Křídlatka, která je u nás zastoupena dvěma druhy - křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) - které se mezi sebou bez problémů kříží. Kříženec je označován jako křídlatka česká (Reynoutria x bohemica) a všechno nasvědčuje tomu, že se v naší přírodě rozšiřuje ještě agresivněji než oba výchozí druhy... Na obrázku je vidět jak křídlatka začíná vytlačovat původní kopřivy z jejich stanoviště
3. Motýlí keř - komule Davidova (Buddleia davidii) je velikým lákadlem pro motýly ale i velikým problémem pro přírodu.
4. Mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) krásně žlutě kvete v bohatých květenstvích…
5. …ale později vytváří spoustu semen skrytých v malých tmavomodrých kuličkách, které rádi konzumují ptáci a roznášejí semena po šikokém okolí. Mahonie tak dokáže v krátké době zamořit lesní podrost na poměrně veliké ploše.
6 Hybridní zlatý déšť (Laburnum x watereri) svítí na předzahrádkách i ve výsadbách okolo silnic.

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: komule Davidova [foto: 3]

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: zlatý déšť [foto: 6]

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: mahonie cesmínolistá [foto: 4]

Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní: mahonie cesmínolistá [foto: 5]

Ota Beran
www.bmprofit.cz
11 článků v tomto tématu
09.03. 2019
11.71 kB čtenářů
Zahrada ve vintage stylu
Chtěli byste si i vy založit zahradu ve vintage stylu nebo alespoň část zahrady? Není nic lehčí než zastavit čas pomocí vhodných dřevin, trvalek, materiálů, doplňků a vytvořit svou vintage
09.03. 2019
5.04 kB čtenářů
Vintage zahrada
Co vlastně znamená Vintage? V doslovném překladu by mělo jít o něco staré, historické, původně klasické, co již bylo a momentálně je to opět vzácné a nadčasové. V zahradní architektuře
22.01. 2019
7.60 kB čtenářů
Příprava na setí
Dědeček dostával k Vánocům notýsek, malý kapesní kalendář. Psal si do něj vše co potřeboval, v průběhu roku i jaké bylo počasí, jak se urodilo, co se kde stalo. Hned po Novém roce
02.11. 2018
5.12 kB čtenářů
Výrazné rostliny
Výrazné dřeviny: sólo i doprovod Pro volbu rostlin platí v moderní zahradě zvláštní měřítka. Pokud jde o dřeviny, je z čeho vybírat: od nápadných stromů až po nízké pokryvné druhy.
24.10. 2018
5.36 kB čtenářů
Podzimní truhlíky
S chladnými nebo dokonce mrazivými teplotami podzimních nocí spěje krása letniček nezadržitelně ke konci. To ale neznamená, že truhlíky a misky budou až do jara prázdné. Osázejte je okrasnými
24.10. 2018
5.73 kB čtenářů
Založení štěrkového záhonu
S využitím štěrku nebo kačírku se dá snadno a rychle založit nejen terasa či odpočívadlo, ale i nenáročný mediteránní záhon na slunci.
14.10. 2018
9.36 kB čtenářů
Hroby nemusí vypadat smutně
Na podzim se na hřbitovech objevují věnce a svíčky. Hrob však můžete upravit tak, aby působil hezky po celou zimu i příští rok.
14.10. 2018
3.85 kB čtenářů
Rostliny podzimu
Podzimní finále aneb třetí vrchol sezony Zahrada ještě neodkvétá. Pokud ano, je chyba ve výběru rostlin: záhony totiž mohou vypadat zajímavě během celého října. Vedle kvetoucích trvalek
12.10. 2018
4.25 kB čtenářů
Podzimní listí
Co se spadaným listím? Pestře zbarvené podzimní listí je sice krásné, ale přináší spoustu starostí. Sotva ho shrabete, snese se z koruny stromu další anebo přinese listí odjinud první
10.10. 2018
5.72 kB čtenářů
Ochrana proti plžům
Co se ještě dá udělat na ochranu proti plžům Rostliny na zahradách nejčastěji okusuje plzák španělský, který téměř nemá přirozené nepřátele. Při hledání potravy zanechává na
02.10. 2018
4.68 kB čtenářů
Ohňostroj podzimu
Konec sezony překypuje půvaby: ze záhonů září hvězdnice, „talíře“ rozchodníkovců obletují motýli a na stromech se barví listy. Už při plánování a výsadbě byste měli myslet na
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
12.05. 2019
24.26 kB čtenářů
Předzahrádka - zeleň
26.04. 2019
5.52 kB čtenářů
Čarověník
06.08. 2018
3.20 kB čtenářů
Záhon trvalek a růží
13.04. 2018
2.90 kB čtenářů
Okrasná zahrada - co je důležité v dubnu
03.04. 2018
2.52 kB čtenářů
Plevel
03.04. 2018
2.00 kB čtenářů
Zpětný řez na záhonu
22.12. 2017
3.56 kB čtenářů
Závěsný koš na květiny
15.08. 2017
5.08 kB čtenářů
Rostliny na slunce
23.07. 2017
75.09 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
28.04. 2017
4.35 kB čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
2.71 kB čtenářů
Rostliny - sázení