Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (6277 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

23.12. 2016
7.69 kB čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
09.02. 2017
4.40 kB čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
24.03. 2017
3.23 kB čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
07.03. 2017
3.29 kB čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
28.01. 2017
3.18 kB čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
4.46 kB čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
28.02. 2017
6.99 kB čtenářů
Genista sagittalis - kručinka křídlatá
10.03. 2017
4.30 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
11.05. 2017
4.75 kB čtenářů
Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý
23.11. 2016
5.30 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
10.03. 2017
3.73 kB čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská