Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (872 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

04.10. 2016
1.05 kB čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
10.02. 2017
583 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
560 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
07.03. 2017
428 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
06.05. 2017
473 čtenářů
Rosa rubiginosa - růže vinná
04.03. 2017
513 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
28.01. 2017
569 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
804 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
10.03. 2017
582 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
03.11. 2016
946 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
09.01. 2017
637 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná