Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (774 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

09.02. 2017
401 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
04.10. 2016
966 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
10.02. 2017
525 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
07.03. 2017
370 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
04.03. 2017
468 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
28.01. 2017
490 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
722 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
30.03. 2017
523 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
15.03. 2017
388 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
03.11. 2016
862 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
467 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý