Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (4108 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

09.02. 2017
3.65 kB čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
01.06. 2017
3.81 kB čtenářů
Dianthus pontederae - hvozdík pontederův
07.03. 2017
2.84 kB čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
04.03. 2017
2.16 kB čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
05.12. 2016
3.91 kB čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
10.03. 2017
3.71 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
11.05. 2017
4.08 kB čtenářů
Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý
15.03. 2017
2.70 kB čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
03.11. 2016
3.63 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
3.22 kB čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
09.01. 2017
2.87 kB čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná