Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (516 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

19.02. 2017
191 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
07.11. 2016
611 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
10.02. 2017
229 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
144 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
04.03. 2017
243 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
28.01. 2017
230 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
475 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
03.11. 2016
615 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
226 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
394 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
09.01. 2017
330 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná