Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (506 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

19.02. 2017
190 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
09.02. 2017
217 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
04.10. 2016
719 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
10.02. 2017
221 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
136 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
07.03. 2017
177 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
18.03. 2017
152 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
05.12. 2016
469 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
15.03. 2017
165 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
31.01. 2017
218 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
388 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův