Lokality: Lokalita Skalky

Poslal(a) 04.11. 2016 08:50:49 (984 čtenářů)

Lokalita má rozlohu 10,1 ha a představují ji dva samostatné, ale na sebe navazující skalnaté ostrůvky mezi obcemi Havraníky a Šatov. Jejich jižní hranice kopíruje silnici spojující obě tyto obce. Většina zájmového území je mírně svažitá se západní expozicí a na jeho povrchu se objevují různě velké skalnaté útvary z podloží, ale také prohlubně po jejich těžbě. Půdní profil je velice mělký, substrát na živiny chudý. Povrch je porostlý teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, v nichž se objevují vzácné, ohrožené či druhy botanicky zajímavé. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny roztroušeně a v nich dominuje růže šípková a hloh obecný. Území bylo v roce 1990 vyhlášeno jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Skalky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman britský (Inula britannica), ostřice nízká (Carex humilis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), smldník jelení (Peucedanum cervaria), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKAL).

Lokalita Skalky

Články: lokalita skalky

19.02. 2017
652 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
07.11. 2016
1.11 kB čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
10.02. 2017
716 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
651 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
06.05. 2017
631 čtenářů
Rosa rubiginosa - růže vinná
28.01. 2017
675 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
1.04 kB čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
10.03. 2017
687 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
11.05. 2017
793 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
03.11. 2016
1.05 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
675 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý