Lokality: Lokalita Skály u Rokytné

Poslal(a) 07.11. 2016 08:40:18 (6655 čtenářů)

Lokalita je částí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Rozprostírá se podél řeky Rokytné východně až jihozápadně od nedaleké obce Rokytná. Skládá se ze tří svažitých, místy až velice prudce, skalnatých útvarů s místními názvy Tábor, Na babách a Na skalách. Skalnaté podloží tvoří permskokarbonský slepenec, jehož železitý tmel dodává hornině hnědočervené zabarvení. Podloží místy vystupuje na povrch a tvoří zajímavé skalní útvary, oddělené navzájem hlubokými erozními rýhami. Území v některých obvodových úsecích lemují porosty dřevin s převahou trnovníku akátu. Flóra lokality je velice bohatá, včetně druhů vzácných a chráněných. V roce 2005 bylo území vyhlášeno za národní přírodní památku.

Lokalita Skály u Rokytné - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), oměj jedhoj (Aconitum anthora), tařice horská (Alyssum montanum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKRO).

Lokalita Skály u Rokytné

Články: lokalita skály

26.12. 2016
3.95 kB čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
14.10. 2016
8.92 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
10.02. 2017
3.41 kB čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
29.12. 2016
4.83 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
07.10. 2016
6.18 kB čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
27.11. 2016
5.69 kB čtenářů
Sanicula europaea - žindava evropská
30.03. 2017
6.58 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
10.10. 2016
13.86 kB čtenářů
Aconitum anthora - oměj jedhoj
30.12. 2016
6.67 kB čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
13.03. 2017
2.90 kB čtenářů
Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý
16.12. 2016
3.24 kB čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník