Fóliové tunely a pařeniště - fóliový kryt (LIMES) Fóliové tunely a pařeniště
Fóliové tunely a pařeniště postavené v zeleninové zahradě rozšiřují možnosti pěstování sazenic – někdy umožňují i pěstování plodin až do doby sklizně. Rostliny, které rostou na svém trvalém stanovišti, někdy potřebují ochranu, která jim pomůže přečkat …