Slovníček: A-B
Adventivní: Přídatné (morfologický výraz): vznikající na místě, kde by se normálním způsobem žádný orgán nevyvinul (např. adventivní kořeny mohou vyrůstat přímo ze stonku); (fytogeografický výraz): adventivní rostliny jsou takové, které jsou na daném území …
Rebo Productions CZ | 06.04. 2010
Slovníček: C-D
Celistvý: Jednoduchý plochý orgán rostliny (např. list), na okraji celokrajný nebo zubatý, pilovitý apod. Celokrajný: List, jehož čepel je na okraji celistvá, nemá zuby ani laloky …
Rebo Productions CZ | 12.04. 2010
Slovníček: E-CH
Eliptický (tvar listu): List, jehož čepel je nejširší uprostřed a k oběma koncům se zužuje. Endemit: Taxon vyskytující se jen na určitém vymezeném území …
Rebo Productions CZ | 25.04. 2010
Slovníček: I-K
Inflorescence: Odborný výraz pro květenství. Intermediánní: U kříženců takový potomek, který stojí svými vlastnostmi mezi oběma rodiči …
Rebo Productions CZ | 05.05. 2010
Slovníček: L-N
Laloky: Pravidelné nebo nepravidelné velké oblé výběžky okraje čepele neděleného listu. Lata: Typ hroznovitého květenství, v němž ze silného vřetena odbočují dále větvené postranní větévky květenství …
Rebo Productions CZ | 19.05. 2010
Slovníček: O-P
Obal: (1) viz květní obaly; (2) soubor listenů v přeslenu pod složeným okolíkem. Obilka: Suchý, jednosemenný nepukavý plod v čeledi lipnicovitých (trávy). Obnovovací řez: Metoda řezu, při níž se postranní výhony hluboko zkrátí, aby na jejich místě vyrašily …
Rebo Productions CZ | 25.05. 2010
Slovníček: R-S
Radicula: Kořínek klíčící rostliny, který se u nahosemenných a dvouděložných rostlin přeměňuje na kůlový kořen; u jednoděložných zaniká a je nahrazen vedlejšími kořeny. Rašelina: (1) odumřelé a přeměněné zbytky rašeliníků v jejich přirozených ložiskách …
Rebo Productions CZ | 27.05. 2010
Slovníček: T-U
Taxon: Skupina organismů jakéhokoliv stupně; užívá se jako obecný výraz pro klasifikační jednotku: taxonem je např. druh či rod. Tepalum: Odborný výraz pro jednotlivý člen okvětí, v němž není zcela zřetelné, zda jde o kalich, nebo o korunu (většinou u jednoděložných …
Rebo Productions CZ | 05.06. 2010
Slovníček: V-Z
Vajíčko: Útvar v semeníku (na placentě), obsahující vaječnou buňku, z něhož po oplození vzniká semeno. Vápno: Oxid vápenatý; obsah vápníku v půdě rozhoduje o tom, zda je půda bazická, kyselá nebo neutrální …
Rebo Productions CZ | 09.06. 2010