Vodovod a kanalizace Vodovod a kanalizace
Kniha se zabývá tématikou vodovodu a kanalizace v domě a v bytě. Dozvíte se například, které práce na vodovodu či kanalizaci podléhají stavebnímu řízení a pro které postačí ohlášení stavby. Najdete zde kapitoly zabývající se připojením objektů ke zdroji …
Vydavatelství ERA | 15.12. 2008
Vodovod a kanalizace: litinové trouby (NEUMANN'S) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
Kovové materiály Litina V rozvodech zdravotnětechnických instalací se může použít potrubí z šedé a šedé nelegované litiny. Pro rozvod tlakové vody se používají tlakové litinové trouby ze šedé litiny. Pro kanalizaci je možno použít odpadní litinové trouby …
Vydavatelství ERA | 12.01. 2009
Vodovod a kanalizace: měděné potrubí (TOPENIVODAPLYN) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
Měď Materiál má při povoleném složení dopravované vody, dodržení technických podmínek montáže a dodržení povolených rychlostí protékající vody výborné vlastnosti. Podmínkou je dodržení zásady správného návrhu, montáže (nekombinují se různé kovové …
Vydavatelství ERA | 13.01. 2009
Vodovod a kanalizace: kameninové trouby (STEINZEUG) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
Silikátové a přírodní materiály Materiály se vyznačují dlouhou životností a odolností proti působení dopravovaných látek. Nevýhodou je vysoká hmotnost, nevýhodné mechanické vlastnosti a pracnost při spojování …
Vydavatelství ERA | 14.01. 2009
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Plasty a vrstvená potrubí Plastová potrubí jsou hydraulicky hladká potrubí, která nejsou při běžném složení protékající pitné vody náchylná k inkrustacím ani k plošné nebo důlkové korozi. Protože výrobci plastových materiálů se snaží své výrobky přizpůsobit …
Vydavatelství ERA | 16.01. 2009
Vodovod a kanalizace - vrtaná studna a schéma zásobování vodou (ERA) Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
Vlastním zdrojem vody se většinou rozumí studna. Studny mají být upraveny tak, aby se snadno udržovalo zařízení, které je v nich vloženo. Povrch kolem studní a rozrušená zemina v okolí musí být upraveny tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody průsakem z okolního …
Vydavatelství ERA | 22.01. 2009
Vodovod a kanalizace: domovní vodoměr TT-DS TBR (TECHTRADETT) Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pokud není vodoměr osazen, pak je přípojka až po hlavní domovní uzávěr připojené nemovitosti. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je součástí …
Vydavatelství ERA | 20.01. 2009
Vodovod a kanalizace: kapková závlaha zahrady (AGF-ZAVLAHY) Vodovod a kanalizace - zavlažování zahrad
Pro zavlažování zahrady se s výhodou využívá voda dešťová nebo voda z vlastního zdroje. Velmi důležitá je otázka kvality vody. Příliš tvrdá voda může při intenzivním zalévání zasolit půdu a nepříznivě ovlivnit koncová zařízení automatických zálivkových …
Vydavatelství ERA | 25.01. 2009