cz
Silenka (Silene)
Silenka (Silene)
cz
Silenka (Silene)
Silenka (Silene)
Ing. Miloš Krump: Silenka - Silene
Silenka se velice dobře uplatňuje ve skalkách, na obrubách i ve volných plošných skupinových výsadbách, např. v sousedství šedých travin (např. Festuca či Avena).

Tyto rostliny se množí snadno dělením, řízkováním nebo výsevem. Na stanoviště se vysazuje ve vzdálenosti asi 25 cm od sebe.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Silenka (Silene)
Silenka (Silene)
cz
Silenka (Silene)
Silenka (Silene)